თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

კურსი: მერვე კლასი > თემა 3

გაკვეთილი 1: პროპორციული დამოკიდებულების გრაფიკზე აგება

პროპორციული დამოკიდებულების გრაფიკზე აგება

ამოცანა

ააგეთ წრფე, რომელიც გამოხატავს პროპორციულ დამოკიდებულებას d-სა და t-ს შორის ისეთი თვისებით, რომ t-ში 5 ერთეულით ცვლილება იწვევს 8 ერთეულით ცვლილებას d-ში.
რა არის d-ს ერთეულის ცვლილების სიჩქარე t-თან მიმართებაში? (ანუ, t-ს 1 ერთეულით ცვლილება d-ს რამდენი ერთეულით ცვლილებას შეესაბამება?)
ერთეულის ცვლილების სიჩქარე არის
  • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
  • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
  • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
  • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
  • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
  • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
.
გრაფიკულად გამოსახეთ ეს დამოკიდებულება.