ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:26

დახრილობა-გადაკვეთის ფორმის მქონე განტოლების პოვნა ცხრილით

დახრილობა-გადაკვეთის ფორმა