ძირითადი მასალა

თანრიგი

ივარჯიშეთ
ასეულები, ათეულები და ერთეულებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სამნიშნა რიცხვების თანრიგები: შეჯიბრებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
სამნიშნა რიცხვების შედარებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ჩვენ ვისწავლით ერთეულების, ათეულებისა და ასეულების თანრიგებს და შევადარებთ სამნიშნა რიცხვებს.