თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 4: გაზომვა, მონაცემები და გეომეტრია

1500 შესაძლო დახელოვნების ქულა
დახელოვნებული
გაწაფული
ნავარჯიშები
დაწყებული
არაა დაწყებული
შუალედური ტესტი
თემის ტესტი

ამ თემის შესახებ

ჯერ სიგრძეს გავზომავთ ერთეულოვანი კვადრატებისა და სახაზავის გამოყენებით, შევადარებთ და შევაფასებთ სიგრძეებს და ამოვხსნით ამოცანებს სიგრძეებზე. შემდეგ შევადგენთ სურათიან, სვეტოვან და წერტილოვან დიაგრამებს. შემდეგ ვისწავლთ საათის ცნობას ციფერბლატიან საათზე და დავითვლით ამერიკულ მონეტებსა და დოლარებს. ამის შემდეგ ამოვიცნობთ ოთხკუთხედებს, ხუთკუთხედებს, ექვსკუთხედებსა და ოქტაგონებს. ბოლოს ფიგურებს ტოლ ნაწილებად დავყოფთ.

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 320 ქულა

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 480 ქულა

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

  • ფულის დათვლამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 240 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 1500 ქულა!