ძირითადი მასალა

გაზომვა, მონაცემები და გეომეტრია

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა
ივარჯიშეთ
სურათიანი დიაგრამების ამოცანების ამოხსნა 1მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
სურათიანი დიაგრამების შედგენა 1მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
ამოხსენით ამოცანები წერტილოვანი დიაგრამებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
შეადგინეთ წრფის გრაფიკიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 600 ქულა
ივარჯიშეთ
საათის ცნობა ციფერბლატითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
საათის ცნობა ციფერბლატის გარეშემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
ფულის დათვლამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 1500 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ჯერ სიგრძეს გავზომავთ ერთეულოვანი კვადრატებისა და სახაზავის გამოყენებით, შევადარებთ და შევაფასებთ სიგრძეებს და ამოვხსნით ამოცანებს სიგრძეებზე. შემდეგ შევადგენთ სურათიან, სვეტოვან და წერტილოვან დიაგრამებს. შემდეგ ვისწავლთ საათის ცნობას ციფერბლატიან საათზე და დავითვლით ამერიკულ მონეტებსა და დოლარებს. ამის შემდეგ ამოვიცნობთ ოთხკუთხედებს, ხუთკუთხედებს, ექვსკუთხედებსა და ოქტაგონებს. ბოლოს ფიგურებს ტოლ ნაწილებად დავყოფთ.