ძირითადი მასალა

გაზომვა, მონაცემები და გეომეტრია

ივარჯიშეთ
საათის ცნობა ციფერბლატითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
საათის ცნობა ციფერბლატის გარეშემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ფულის დათვლამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ჯერ სიგრძეს გავზომავთ ერთეულოვანი კვადრატებისა და სახაზავის გამოყენებით, შევადარებთ და შევაფასებთ სიგრძეებს და ამოვხსნით ამოცანებს სიგრძეებზე. შემდეგ შევადგენთ სურათიან, სვეტოვან და წერტილოვან დიაგრამებს. შემდეგ ვისწავლთ საათის ცნობას ციფერბლატიან საათზე და დავითვლით ამერიკულ მონეტებსა და დოლარებს. ამის შემდეგ ამოვიცნობთ ოთხკუთხედებს, ხუთკუთხედებს, ექვსკუთხედებსა და ოქტაგონებს. ბოლოს ფიგურებს ტოლ ნაწილებად დავყოფთ.