ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:09

ვიდეოს აღწერა

ვიცით, რომ წელიწადის ოთხი დრო არსებობს. წელიწადის ყოველ დროს რაფაელი ორჯერ იჭრის თმას: ერთხელ არლოს სალონში, მეორედ კი "მოქნილ დალაქთან". სავარაუდო პასუხებიდან, რომლები გვაჩვენებს, რამდენჯერ შეიჭრის რაფაელი თმას წელს? შეხედეთ, ტაბულაც კი მოგვიმზადეს. ვიცით, რომ წელიწადში ოთხი დროა: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა და ზამთარი. და წელიწადის ყოველ დროს რაფაელი ორჯერ იჭრის თმას. ერთხელ არლოსთან და მეორედ – "მოქნილ დალაქთან" ვნახოთ, რა მოხდა გაზაფხულში: აქაა აღნიშნული თმის შეჭრა არლოსთან აქ – "მოქნილ დალაქთან". ზაფხული: ეს აღნიშნავს თმის შეჭრას არლოსთან, ეს კი – "მოქნილ დალაქთან"; ახლა შემოდგომა: ესაა ვიზიტი არლოსთან, ეს – "მოქნილ დალაქთან". იგივე ზამთარში: ერთი არლოსთან, ერთიც – "მოქნილ დალაქთან". გავიხსენოთ კითხვა: რომელი პასუხი ასახავს, რამდენჯერ შეიჭრის რაფაელი წელს თმას? ამოხსნაზე ფიქრის ერთი გზა ასეთია: გაზაფხულზე რაფაელი ორჯერ შეიჭრის თმას; ზაფხულში – ასევე ორჯერ ორჯერ შეიჭრის შემოდგომაზეც და კიდევ ორჯერ ზამთარში. ანუ, ჯამში ის შეიჭრის თმას: ორჯერ გაზაფხულზე, პლუს ორჯერ ზაფხულში პლუს ორჯერ შემოდგომაზე პლუს ორჯერ ზამთარში. რაც უდრის რვას. ვნახოთ, ამ პასუხებიდან რომელი არის რვა. ორს პლუს ორი არ არის რვა. ოთხს პლუს ოთხს პლუს ოთხს პლუს ოთხი ასევე არ არის რვა, ამის ჯამი არის 16. ორს პლუს ორი არის ოთხი; ოთხს პლუს ოთხი რვაა, პლუს ოთხი – 12, პლუს ოთხი –16. ოთხს პლუს ოთხი უდრის რვას; რაფაელი სწორედ ამდენჯერ იჭრის თმას. მოვნიშნოთ ეს პასუხი. ორს პლუს ორს პლუს ორს პლუს ორი ის პასუხია, რაც აქ დავწერეთ და უდრის რვას. ანუ, ესეც უდრის რაფაელის თმის შეჭრის რაოდენობას წლის განმავლობაში. დაბოლოს ორს პლუს ოთხი არ არის რვა, ესაა ექვსი, ანუ, არასწორია. ასე რომ, აი, ეს ორი პასუხი გვაჩვენებს, რამდენჯერ შეიჭრის რაფაელი წელს თმას.