იტვირთება

ვიდეოს აღწერა

ჟაკი წყალქვეშა ნავით ჩავიდა ოკეანის ფსკერისკენ და აღმოაჩინა წყალქვეშა ქალაქი. ქალაქს ზღვის ვარსკვლავი მართავდა. ჰმ, ეს არაჩვეულებრივია აქ იყო 59 ცხენთევზაც მათი რაოდენობა 28-ით ნაკლები იყო ზღვის ვარსკვლავების რაოდენობაზე 28-ით ნაკლები-- უკვე გამოვიყენე ეს ფერი. 28–ით ნაკლები ზღვის ვარსკვლავების რაოდენობაზე. რამდენი ზღვის ვარსკვლავი იყო იქ? მოდი შევხედოთ მეორე წინადადებას, ცხენთევზების რაოდენობა 28-ით ნაკლებია ზღვის ვარსკვლავების რაოდენობაზე. შეგვიძლია დავწეროთ: ცხენთევზების რაოდენობა 28–ით ნაკლებია ვარსკვლავების რაოდენობაზე. ეს უნდა იყოს ზღვის ვარსკვლავების რაოდენობას მინუს 28, რადგან, მათი რიცხვი 28-ით ნაკლებია მოდი ლურჯი ფერით დავწერ. ვიცი რამდენი ვარსკვლავია გვჭირდება 28-ით ნაკლები რიცხვი, რაც იქნება ცხენთევზების რაოდენობა შევხედოთ პირობას: იქ იყო 59 ცხენთევზა და 28-ით ნაკლები ვარსკვლავი. გვითხრეს, გვყავს 59 ცხენთევზა, ვიცით, რომ 59 უდრის ზღვის ვარსკვალების რაოდენობას მინუს 28. შეგვიძლია მეორენაირად ვიფიქროთ აქ 28-ით მეტი ზღვის ვარსკვლავია ეს შეგვიძლია დავწეროთ შემდეგნაირად: როგორც მოცემულია, ცხენთევზების რაოდენობა ტოლია 59–ის, ანუ, უნდა გვყავდეს 28-ით მეტი ზღვის ვარსკვლავი. მსგავსი ამოცანების ამოხსნისას, ყოველთვის კარგია იმის გადამოწმება, თუ რომლის რაოდენობაა მეტი ზღვის ვარსკვლავის თუ ცხენთევზას? შემდეგ, როცა შეხედავთ პირობას, ნახავთ, რომ არის 59 ცხენთევზა ისინი 28-ით ნაკლები არიან ვარსკვლავებზე. ასე რომ, თუ გვაქვს ნაკლები ცხენთევზა ეს ნიშნავს, რომ გვაქვს მეტი ვარსკვლავი. თუ ავიღებთ ცხენთევზების რაოდენობას და გვსურს მივიღოთ ვარსკვლავების რაოდენობა, მას უნდა დავამატოთ 28, რადგან მათი რაოდენობა მეტია. უბრალოდ გავიგოთ, თუ რას უდრის 59-ს პლუს 28. 59 შედგება ხუთი ათიანისა და ერთი ცხრიანისგან. 28 კი შემდეგნაირად დავწეროთ ორი ათიანი ათეულების ადგილას და რვა ერთეული ერთეულების ადგილას. ახლა დავამატოთ. გვინდა ცხენთევზების რიცხვის გამოყენებით გავიგოთ 28–ით მეტი ვარსკვლავის რაოდენობა. ჯერ ერთეულები შევკრიბოთ. ცხრას პლუს რვა უდრის 17-ს. დავწეროთ შვიდი ერთეულების ადგილას და ათი, რომელიც ერთი ათეულია, ათეულების ადგილას. ახლა შეგვიძლია ხუთ და ორ ათეულს მივუმატოთ ერთი ათიანი. ერთს პლუს ხუთი, პლუს ორი ტოლია რვის. რვა ათეულის. გამოდის, გვქონია 87 ზღვის ვარსკვლავი. გადავამოწმოთ პასუხი: ზღვის ვარსკვლავების რაოდენობა აქ გვიწერია, ის 87-ის ტოლია. ვიცით, რომ, გვაქვს 59 ცხენთევზა, არის 59 28-ით ნაკლები 87–ზე? რა თქმა უნდა! ის ზუსტად 28-ით ნაკლებია. სწორედ ეს მონაცემი დაგვეხმარა ამოხსნაში.