გაზომვა, მონაცემები და გეომეტრია

ივარჯიშეთ

დაალაგეთ სიგრძის მიხედვითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
არაპირდაპირი გაზომვამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სიგრძის გაზომვა 1მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

განსაზღვრეთ დრო: სრული ან ნახევარი საათიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

ნახევრები და მეოთხედებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

თავდაპირველად შევადარებთ საგნებს სიგრძის მიხედვით და გავზომავთ საგნებს სიგრძის ერთნაირი ერთეულებით შუალედებისა და თანაკვეთის გარეშე. შემდეგ წავიკითხავთ და განვმარტავთ სვეტოვან დიაგრამებს, ვისწავლით საათის ცნობას ციფერბლატიან საათზე და ასევე ვისწავლით ფიგურების შესახებ.