ძირითადი მასალა

მიმატება და გამოკლება

ივარჯიშეთ
შეკრება ოცის ფარგლებშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
3 რიცხვის შეკრებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
გამოკლება 20-ის ფარგლებშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ტოლობის ნიშანიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ივარჯიშეთ
იპოვეთ გამოტოვებული რიცხვი (შეკრება და გამოკლება 20-ის ფარგლებში)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ორნიშნა რიცხვების შეკრება (დაჯგუფების გარეშე)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორნიშნა რიცხვების დაშლა შეკრების მაგალითებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დაჯგუფება ერთნიშნა რიცხვების მიმატების დროსმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

თავდაპირველად ვისწავლით, რა მიმართებაშია მიმატება და გამოკლება. შემდეგ მივუმატებთ და გამოვაკლებთ 20–ზე ნაკლებ ან ტოლ რიცხვებს და ამოვხსნით ამოცანებს მიმატებასა და გამოკლებაზე. ბოლოს დავიწყებთ ორნიშნა რიცხვების მიმატებას.