მიმოვიხილოთ სამკუთხედების დახარისხების გზები სამკუთხედების გვერდის სიგრძეებისა და კუთხის ზომების მიხედვით. ივარჯიშეთ სამკუთხედების დახარისხებაში.

სამკუთხედების დახარისხება მათი კუთხეების მიხედვით

მახვილკუთხა სამკუთხედები

მახვილკუთხა\blueD{\text{მახვილკუთხა}} სამკუთხედს აქვს 3 კუთხე\blueD{\text{3 კუთხე}} და . ქვემოთ მოცემულია მახვილკუთხა სამკუთხედების\blueD{\text{მახვილკუთხა სამკუთხედების}} მაგალითები.

მართკუთხა სამკუთხედები

მართკუთხა\purpleD{\text{მართკუთხა}} სამკუთხედს აქვს 1 გვერდი, რომლის ზომაა 90\purpleD{\text{1 გვერდი, რომლის ზომაა } 90^\circ} და 22 მახვილი კუთხე. ქვემოთ მოცეუმილი მართკუთხა სამკუთხედების\purpleD{\text{მართკუთხა სამკუთხედების}} მაგალითები.

ბლაგვკუთხა სამკუთხედები

ბლაგვკუთხა\greenD{\text{ბლაგვკუთხა}} სამკუთხედს აქვს ერთი კუთხე, რომლის ზომა \greenD{\text{ერთი კუთხე, რომლის ზომა }} მეტია 90\greenD{\text{მეტია } 90^\circ}-ზე და 22 მახვილი კუთხე. ქვემოთ მოცემულია ბლაგვკუთხა სამკუთხედების\greenD{\text{ბლაგვკუთხა სამკუთხედების}} მაგალითები.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ სამკუთხედების დახარისხებაზე? ნახეთ ეს ვიდეო.
ამოცანა 1A
ამოიცანით PQR\triangle{PQR} მისი კუთხეების მიხედვით.
აირჩიეთ 1 პასუხი:
აირჩიეთ 1 პასუხი:

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო

სამკუთხედების დახარისხება მათი გვერდების სიგრძეების მიხედვით

ტოლგვერდა სამკუთხედები

ტოლგვერდა\blueD{\text{ტოლგვერდა}} სამკუთხედს აქვს სამი ტოლი გვერდი\blueD{\text{სამი ტოლი გვერდი}}. ქვემოთ მოცემულია ტოლგვერდა\blueD{\text{ტოლგვერდა}} სამკუთხედების მაგალითები.

ტოლფერდა სამკუთხედები

ტოლფერდა\purpleD{\text{ტოლფერდა}} სამკუთხედს აქვს სულ მცირე\purpleD{\underline{\text{სულ მცირე}}} ორი ტოლი გვერდი\purpleD{\text{ორი ტოლი გვერდი}}. ქვემოთ მოცემულია ტოლფერდა\purpleD{\text{ტოლფერდა}} სამკუთხედების მაგალითები.

არატოლგვერდა სამკუთხედები

არატოლგვერდა\greenD{\text{არატოლგვერდა}} სამკუთხედს არ აქვს ტოლი გვერდები\greenD{\text{არ აქვს ტოლი გვერდები}}. ქვემოთ მოცემულია არატოლგვერდა\greenD{\text{არატოლგვერდა}} სამკუთხედების მაგალითები.
ამოცანა 2A
ამოიცანით PQR\triangle{PQR} მისი გვერდების მიხედვით.
მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი:
მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი:

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.