ძირითადი მასალა

პითაგორას თეორემის წარმოდგენისთვის გამოიყენეთ კვადრატების ფართობები.

პითაგორას თეორემა