ძირითადი მასალა
ივარჯიშეთ პითაგორას თეორემის დახმარებით მართკუთხა სამკუთხედის უცნობი გვერდების სიგრძეების დადგენაში.   თითოეული შეკითხვა ოდნავ უფრო რთულია, ვიდრე წინა. შემქმნელია ლინდსი სპირსი.

პითაგორას თეორემა