პითაგორას თეორემა

ივარჯიშეთ

პითაგორას თეორემის დახმარებით იპოვეთ ტოლფერდა სამკუთხედის გვერდებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მართკუთხა სამკუთხედის გვერდებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პითაგორას თეორემის წარმოდგენისთვის გამოიყენეთ კვადრატების ფართობები.მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

პერიმეტრის საპოვნელად გამოიყენეთ პითაგორას თეორემამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები პითაგორას თეორემაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პითაგორას თეორემა სამ განზომილებაშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოწვევა პითაგრას თეორემაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

პითაგორას თეორემა აღწერს განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას მართკუთხა სამკუთხედის გვერდებს შორის. ამ დამოკიდებულების შესახებ უძველეს დროშიც იცოდნენ. ამ თემაში ვისწავლით, როგორ გამოვიყენოთ პითაგორას თეორემა და რატომ მუშაობს ის.