ისწავლეთ, რა არის პარალელური გადატანა და როგორ შეასრულოთ ის ჩვენს ინტერაქტიულ ვიჯეტში.
რომ ნახოთ, რა არის გადატანა, მოქაჩეთ წერტილს და გადაიტანეთ სადმე.
მშვენიერია! თქვენ გადაიტანეთ წერტილი. გეომეტრიაში გადატანის შესრულებისას ობიექტი ზემოთ, ქვემოთ, მარჯვნივ ან მარცხნივ გადადის.
აი, სცადეთ ამ წრფის პარალელური გადატანა:
დააკვირდით, რომ წრფის გადატანისას მისი განლაგება არ შეცვლილა. გადატანისას ობიექტები ერთი ადგილიდან მეორეზე გადაგაქვთ; მის აგებულებას ან მიმართულებას არ ცვლით.
გადატანის არსი უკვე გვესმის. მოდით, ვნახოთ, როგორ გამოვიყენოთ ის საკოორდინატო სიბრტყეზე.

პარალელური გადატანები საკოორდინატო სიბრტყეზე

კოორდინატები გვეხმარება, რომ უფრო ზუსტი ვიყოთ პარალელურ გადატანებში, რომელთაც ვახორციელებთ.
კოორდინატების გამოყენების გარეშე, ასე შეგვეძლო, გვეთქვა "B\maroonD{B'} მივიღეთ B\blueD{B}–ის ქვემოთ და მარჯვნივ გადატანით."
ეს არც ისე ზუსტია. საკოორდინატო სიბრტყეს თუ გამოვიყენებთ, უფრო ზუსტად ვიტყვით: "B\blueD{B}-ის 5 ერთეულით მარჯვნივ და 4 ერთეულით ქვემოთ გადატანით ვიღებთ B\maroonD{B'}-ს."
უფრო მოკლედ რომ ვთქვათ, შეგვიძლია, ეს დავახასიათოთ, როგორც 5,4\langle 5,-4 \rangle-ით გადატანა.
4-ის წინ უარყოფითი ნიშანი გვეუბნება, რომ ვერტიკალური გადატანა ქვემოთ უნდა შევასრულოთ და არა - ზემოთ. ამის მსგავსად, მარცნივ გადატანის აღსანიშნავად პირველ მნიშვნელობას უარყოფითი ნიშანი აქვს.

წყაროები და სურათები

ნებისმიერი ტრანსფორმაციის დროს გვაქვს საწყისი ფიგურა, ანუ, ის, რომლის ტრანსფორმაციასაც ვახდენთ და ანასახი, ანუ, ტრანსფორმაციის შედეგი. მაგალითად, ჩვენ მიერ შესრულებულ გადატანაში საწყისი წერტილი იყო B\blueD{B}, ანასახი წერტილი კი – B\maroonD{B'}.
დააკვირდით, რომ ანასახს B\maroonD{B'} დავარქვით - B შტრიხი. გარდაქმნების შესრულებისას ანასახისა და თავდაპირველი ფიგურისთვის ერთსა და იმავე ასოებს იყენებენ და ანასახის აღნიშვნას უბრალოდ შტრიხს უმატებენ.

ვცადოთ რამდენიმე სავარჯიშო

ამოცანა 1

ამოცანა 2

ამოცანა 3

რთული ამოცანა 1

რთული ამოცანა 2

იტვირთება