თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

იპოვეთ ზომები ევკლიდური გარდაქმნების გამოყენებით

ამოცანა

ABC სამკუთხედი ABC სამკუთხედის მისაღებად პარალელურად გადავიდა 6 ერთეულით მარცხნივ და 1 ერთეულით ზევით.
რას უდრის ABC-ს ფართობი?
  • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
  • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
  • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
  • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
  • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
  • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
  • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi
კვადრატული ერთეული