ძირითადი მასალა
ისწავლეთ, რა არის  კუთხით მობრუნება და როგორ შეასრულოთ ის ჩვენს ინტერაქტიულ ვიჯეტში.