ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:31

პერიმეტრის პოვნა, როცა გვერდის სიგრძე არ არის მოცემული

თეგები