ძირითადი მასალა

ფართობი და პერიმეტრი

ივარჯიშეთ
ფართობის პოვნა კვადრატული ერთეულების დათვლითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ფართობის პოვნა ნაწილობრივი ერთეულოვანი კვადრატებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მართკუთხედების შექმნა მოცემული ფართობის საშუალებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ერთეულოვანი კვადრატიდან ფართობის ფორმულაზე გადასვლამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მართკუთხედების ფართობიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გვერდის უცნობი სიგრძის პოვნა მოცემული ფართობის შემთხვევაშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
იპოვეთ პერიმეტრი კვადრატული ერთეულების დათვლით.მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იპოვეთ პერიმეტრი, თუ გვერდების სიგრძეები იცითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იპოვეთ უცნობი გვერდის სიგრძე, როცა პერიმეტრი მოცემული გაქვთმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
იპოვეთ სამკუთხედის ფუძე და სიმაღლემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მართკუთხა სამკუთხედების ფართობიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სამკუთხედების ფართობიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იპოვეთ უცნობი სიგრძე, როცა მოცემული გაქვთ სამკუთხედის ფართობიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
რადიუსი და დიამეტრიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წრის წრეწირიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წრის ფართობიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წრის ნაწილების ფართობიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ფართობი და პერიმეტრი გვეხმარება დავადგინოთ ორგანზომილებიანი ფიგურების ზომა. დავიწყებთ მართხუკთხედების ფართობითა და პერიმეტრით, შემდეგ კი შევეჭიდებით უფრო რთულ ფიგურებს, როგორიცაა სამკუთხედი და წრე.