ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:25

კუთხეების გაზომვა ტრანსპორტირის დახმარებით