ტოლფასი წილადების განხილვა

გაიხსენეთ ტოლფასი წილადების გამრავლება და სცადეთ რამდენიმე ამოცანის ამოხსნა.

ტოლფასი წილადები

წილადები ტოლფასია, თუ ისინი ტოლია ან ერთსა და იმავე რაოდენობას წარმოადგენს.
გინდათ, ისწავლოთ ტოლფასი წილადების ვიზუალიზაცია? ნახეთ ეს სტატია.

ტოლფასი წილადების გამრავლებით პოვნა

მოდით, ვნახოთ მაგალითი.
რა რიცხვით შეიძლება, შეიცვალოს ქვემოთ aa?
23=a12\dfrac23=\dfrac{a}{12}
ჯერ უნდა გავიგოთ, თუ რაზე უნდა გავამრავლოთ 33, რომ მივიღოთ 1212:
23×4=12\dfrac23\times\dfrac{}{4}=\dfrac{}{{12}}
შემდეგ მრიცხველსაც იმავე რიცხვზე ვამრავლებთ, რაზეც – მნიშვნელს:
23×44=812\dfrac23\times\dfrac{4}{4}=\dfrac{8}{{12}}
23=812\dfrac23=\dfrac{8}{{12}}, ასე რომ, aa შეგვიძლია, 88–ით შევცვალოთ.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ ტოლფასი წილადების შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

ივარჯიშეთ

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.