შერეული რიცხვებისა და არაწესიერი წილადების მიმოხილვა

გადახედეთ, როგორ ჩაიწერება შერეული რიცხვები, როგორც არაწესიერი წილადები და არაწესიერი წილადები, როგორც შერეული რიცხვები.  შემდეგ ივარჯიშეთ ამოცანებში.

რა არის არაწესიერი წილადი?

არაწესიერი წილადი არის წილადი, რომელშიც მრიცხველი მეტია მნიშვნელზე ან მისი ტოლია.
ქვემოთ მოცემულია არაწესიერი წილადების მაგალითები:
94,55,73\dfrac94, \dfrac55, \dfrac73

რა არის შერეული რიცხვი?

შერეული რიცხვი არის რიცხვი, რომელიც შედგება მთელი რიცხვისა და წესიერი წილადისგან.
ქვემოთ მოცემულია შერეული რიცხვების მაგალითები:
412,138,12564\dfrac12, 1\dfrac38, 12\dfrac56

შერეული რიცხვის არაწესიერ წილადად ჩაწერა

ჩაწერეთ 3453\dfrac45 არაწესიერ წილადად.
345=3+453\dfrac45=\blueD3+\greenD{\dfrac45}
345=1+1+1+45\phantom{3\dfrac45}=\blueD1+\blueD1+\blueD1+\greenD{\dfrac45}
345=55+55+55+45\phantom{3\dfrac45}=\blueD{\dfrac55}+\blueD{\dfrac55}+\blueD{\dfrac55}+\greenD{\dfrac45}
345=5+5+5+45\phantom{3\dfrac45}=\dfrac{\blueD5+\blueD5+\blueD5+\greenD4}5
345=195{3\dfrac45}=\dfrac{19}5
გინდათ, მეტი ისწავლოთ შერეული რიცხვების არაწესიერ წილადად ჩაწერაზე? ნახეთ ეს ვიდეო.
გინდათ, სცადოთ უფრო მეტი მსგავსი ამოცანა? ნახეთ ეს სავარჯიშო.

არაწესიერი წილადის ჩაწერა შერეულ რიცხვად

ჩაწერეთ 103\dfrac{10}3 შერეულ რიცხვად.
33=1 მთელი\dfrac33=1\text{ მთელი}
ვნახოთ, რამდენი მთელი ნაწილის მიღება შეგვიძლია 103\dfrac{10}3-დან.
103=3+3+3+13\dfrac{10}3=\dfrac{\blueD3+\blueD3+\blueD3+\greenD1}3
103=33+33+33+13\phantom{\dfrac{10}3}=\blueD{\dfrac33}+\blueD{\dfrac33}+\blueD{\dfrac33}+\greenD{\dfrac13}
103=1+1+1+13\phantom{\dfrac{10}3}=\blueD1+\blueD1+\blueD1+\greenD{\dfrac13}
103=313\dfrac{10}3=\blueD3\greenD{\dfrac13}
გინდათ, ისწავლოთ მეტი არაწესიერი წილადების შერეულ რიცხვებად ჩაწერაზე? ნახეთ ეს ვიდეო.
გინდათ, სცადოთ უფრო მეტი მსგავსი ამოცანა? ნახეთ ეს სავარჯიშო.