მიმოვიხილოთ მოპირდაპირე რიცხვები და ვივარჯიშოთ ამოცანების ამოხსნაში.

რა არის რიცხვის მოპირდაპირე

რიცხვის მოპირდაპირე რიცხვი არის რიცხვით ღერძზე 00–ის მეორე მხარეს მდებარე რიცხვი, რომელიც 00–დან იმავე მანძილითაა დაშორებული.
მაგალითი:
5\redD{-5} არის 5\greenD5–ის მოპირდაპირე.

მოპირდაპირე რიცხვის ჩაწერის გზები

რიცხვის მოპირდაპირე შეგვიძლია, დავწეროთ უარყოფითი ნიშნის გამოყენებით.
მაგალითი:
2.2-2.2–ის მოპირდაპირე შეიძლება, დაიწეროს (2.2)-(-2.2) სახით.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ რიცხვის მოპირდაპირის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

ივარჯიშეთ

ამოცანა 1
რა რიცხვი არის 524-524–ის მოპირდაპირე?
გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშოები: რიცხვის მოპირდაპირეები
რიცხვის მოპირდაპირეები - გამოწვევა