ვისწავლოთ, რას ნიშნავს, როდესაც ერთი რიცხვი მეორეს მოპირდაპირეა.
რიცხვის მოპირდაპირე რიცხვი არის რიცხვით ღერძზე 00–ის მეორე მხარეს მდებარე რიცხვი, რომელიც 00–დან იმავე მანძილითაა დაშორებული.
მოცემული გვაქვს რამდენიმე მაგალითი:
4\redD{-4} არის 4\greenD4–ის მოპირდაპირე.
3\greenD3არის 3\redD{-3}–ის მოპირდაპირე.

მოდით, ვივარჯიშოთ!

რთული ამოცანები

გამოიყენეთ მოცემული რიცხვითი ღერძი ქვემოთ მოცემულ შეკითხვებზე საპასუხოდ.