ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:14

რატომ არის შესაძლებელი უარყოფითის უარყოფითზე გამრავლება