განიხილეთ უარყოფითი რიცხვების გამრავლების საფუძვლები და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.

შეჯამება

გამოსახულებანამრავლიმაგალითი
დადებითი ×\times დადებითიდადებით2×3=62\times3=6
უარყოფითი ×\times უარყოფითიდადებითი2×(3)=6-2\times(-3)=6
უარყოფითი ×\times დადებითიუარყოფით2×3=6-2\times 3=-6
დადებითი ×\times უარყოფითიუარყოფითი2×(3)=62\times(-3)=-6
გინდათ, მეტი ისწავლოთ უარყოფითი რიცხვების გამრავლების შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.
გაინტერესებთ, თუ რატომ არის ორი უარყოფითი რიცხვის ნამრავლი დადებითი რიცხვის ტოლი? შეავლეთ თვალი ამ ვიდეოს.

ივარჯიშეთ

გინდათ, მეტი უარყოფითი რიცხვების გამრავლების ამოცანები სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.