განიხილეთ უარყოფითი რიცხვების გაყოფის საფუძვლები და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.

შინაარსი

გამოსახულებანამრავლიმაგალითი
დადებითი ÷\div დადებითიდადებითი6÷2=36\div 2=3
უარყოფითი ÷\div უარყოფითიდადებითი6÷(2)=3-6\div (-2)=3
უარყოფითი ÷\div დადებითიუარყოფითი6÷2=3-6\div 2=-3
დადებითი ÷\div უარყოფითიუარყოფითი6÷(2)=36\div (-2)=-3
გსურთ, მეტი ისწავლოთ უარყოფითი რიცხვების გაყოფის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

ივარჯიშეთ

გსურთ, უარყოფითი რიცხვების გაყოფის მეტი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.