იპოვეთ ნაშთი ამოცანებში.

შესავალი

წინა სტატიაში, ვისწავლეთ, რომ ნაშთი არის ის, რაც რჩება გაყოფის შემდეგ. მაგალითად, თუ ვყოფთ 7÷37\div 3, პასუხია 22 ნაშთით 11, რაც შემდეგნაირად შეიძლება, ჩაიწეროს:
7÷3=2 R 17\div3=2\text{ R } 1
რას ნიშნავს ნაშთი რეალურ ცხოვრებაში? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, მაგალითები გამოვიყენოთ.

ამოცანების ნაკრები 1

ამოცანა 2: პინგვინები

1313 პინგვინი მიდის ექსკურსიაზე, აისბერგზე. პინგვინები დაიყვნენ 66 ტოლ ჯგუფად.

ამოცანა 3: ვაშლის ღვეზლები

ჯეიმს ვაშლის ღვეზელებისთვის 4141 ვაშლი აქვს. თითოეულ ღვეზელს 77 ვაშლი სჭირდება.

ამოცანა 4: ჰოთ-დოგები

სიუმ მოამზადა 2929 ჰოთ დოგი. 99 ადამიანმა შეჭამა სამ-სამი.