ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:34

ორნიშნა რიცხვების შეკრება დაჯგუფების გარეშე 2

ვიდეოს აღწერა

წყვეტილი ხაზის ზემოთ გვაქვს კუბების გარკვეული რაოდენობა როგორც ვხედავთ თითოეულ ოქროსფერ რიგში 10 ცალი კუბია. 1, 2, 3 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 და გვაქვს ორი ჯგუფი ათკუბიანი რიგისა ; ანუ, გვაქვს ორი ათეული გვაქვს ორი ათეული და 1, 2, 3 ერთეული ესაა კუბების რაოდენობა ხაზს ზემოთ. ქვემოთ კი - გვაქვს 1, 2, 3, 4 ათეული ოთხი ათეული და გვაქვს 1, 2, 3, 4, 5 ... გვაქვს ხუთი ერთეული. ასე რომ, პირველი რიცხვი არის 2 ათეული და 3 ერთეული, ანუ 23 2 ათეული, 3 ერთეული. მეორე რიცხვი არის 4 ათეული და 5 ერთეული 4 ათეული და 5 ერთეული... 45, ახლა კი შევკრიბოთ რიცხვები ეს რაოდენობა მივუმატოთ ამ რაოდენობას 23-ს მივუმატოთ 45 აქ გვექნება სამი ერთეული, აქ კი ხუთი ერთეული, ხოლო მათი შეკრებით მივიღებთ რვა ერთეულს. იგივე გავაკეთოთ აქ: გვექნება: 1, 2, 3, 4, ... 5, 6, 7, 8 და თუ შევხედავთ... შევხედავთ იქ სადაც რაოდენობა ციფრებით დავწერეთ, ან რიცხვობრივად. მაშასადამე გვექნება 3 ერთეულს მიმატებული 5 ერთეული რაც იქნება რვა ერთეული. აქ კი გვაქვს ორ ათეულს დამატებული ოთხი ათეული. რაც გამოვა ექვსი ათეული. მოდით, გადავიტანოთ. ესე იგი, გვაქვს ორი ათეული. ორს მივუმატოთ ოთხი არის ექვსი. ორი, ოთხი და... ორი, ოთხი და ექვსი. მოდით, შევცვალოთ იარაღი. ესე იგი, აქ გვექნება 1, 2, 3, 4, 5, 6 ათეული უი, სხვა იარაღი ავიღე. გვექნება ექვსი ათეული. და ამის მსგავსად, როცა 23 დავუმატე 45-ს, მე მივუმატე მხოლოდ ერთეულები.3–ს მიმატებული 5 იყო 8. სამს პლუს ხუთი არის რვა. სამ ერთეულს პლუს ხუთი ერთეული არის რვა ერთეული. და შევკრიბეთ ათეულები ორ ათეულს დამატებული 4 ათეული არის 6 ათეული მაშასადამე, მივიღეთ რიცხვი 68.