მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:03

ვიდეოს აღწერა

მოდით, ვნახოთ, შეგვიძლია, თუ არა, გამოვითვალოთ რამდენია 14-ს მინუს 2, შემდეგ კი ვნახოთ, რამდენია 14-ს მინუს 4, ხოლო შემდეგ, რას უდრის 14-ს მინუს 6. აბა, შეაჩერეთ ვიდეო და დამოუკიდებლად სცადეთ ამ მაგალითების ამოხსნა, შემდეგ კი ერთადაც ვიფიქროთ. მაშ ასე, ვივარაუდებ, რომ თქვენ სცადეთ ამ მაგალითების გამოთვლა და ახლა ერთად დავფიქრდეთ. დააკვირდით, როგორ იწერება რიცხვი 14. ვიცით, რომ ის შედგება ერთი ათეულისგან. სწორედ ამას გვეუბნება ერთიანი. ის შეიცავს დამატებით კიდევ ოთხ ერთეულს. მოდით, დავრწმუნდეთ რომ ჩვენ გვაქვს 14 საგანი ქვემოთ. აქ არის 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10. მაშ ასე, ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ერთი ათეული. ჩვენ გვაქვს ერთი ათეული, სწორედ ეს არის ჩემი ერთი ათეული. მოდით, ჩარჩოში ჩავსვათ ჩვენი ათეული. და კიდევ რამდენი ერთუელი მაქვს? მე მაქვს, 1, 2, 3, 4. მე მაქვს ოთხი ერთეული. ასე რომ, ეს ნამდვილად 14–ია. რა გვაქვს აქ? გვაქვს ათი, ანუ, ერთი ათეული. ეს არის ერთი ათეული, მოდით აქ დავწეროთ... ერთი ათეული. და კიდევ გვაქვს ოთხი ერთეული, ანუ ოთხი. ოთხი ერთეული აი, აქ, და ეს ნამდვილად არის 14. მოდით, ახლა ვნახოთ თითოეული მაგალითი, რას უდრის 14-ს მინუს ორი? ჩვენ შეგვიძლია გამოვაკლოთ ორი. გადავხაზოთ ერთი... გადავხაზოთ ორი... და რამდენი დაგვრჩა? ჩვენ კვლავ დაგვრჩა ერთი ათეული... ასე რომ, დავწეროთ ერთიანი, რომელსაც უნდა მივუწეროთ... რამდენი ერთეულიც დაგვრჩა მარცხნივ, მარცხვნივ კი ორი ერთეული დაგვრჩა. მარცხნივ დაგვრჩა ორი ერთეული. ერთი და ორი. ასე რომ, ჩვენ მივიღეთ 12. ახლა, 14-ს გამოვაკლოთ ოთხი, რას მივიღებთ? მოდით, ამ მაგალითში გავერკვეთ. ან, მოდით, ასე მოვიქცეთ. ეს წავშალოთ. რას მივიღებთ, თუ 14-ს გამოვაკლებთ ოთხს? მოდით, გადავხაზოთ 1, 2, 3 და 4. მე გადავხაზე ყველა ცალკე მდგომი ოთხი ერთეული. ასე რომ რა დამრჩა? მე კვლავ დამრჩა ჩემი ერთი ათეული! მე ისევ მაქვს ჩემი ერთი ათეული და აღარც ერთი ერთეული მის მარცხნივ. აღარ დაგვრჩა არც ერთი ერთეული. ასე რომ, 14-ს მინუს ოთხი უდრის 10–ს, ახლა ყველაფერი გასაგებია. 14 არის ათს პლუს ოთხი და ახლა ჩვენ ვაკლებთ ოთხს... რომ მივიღოთ ათი. მოდით, დავწერ აქ ამ მაგალითს. 14 არის იგივე, რაც ათს პლუს ოთხი. ათს პლუს ოთხი უდრის 14-ს. ახლა კი უნდა გამოვაკლოთ ოთხი. გამოვაკლოთ ოთხი. მოდით, ასე ჩავწეროთ: ათს პლუს ოთხი და მინუს ოთხი ოთხს მინუს ოთხი უდრის ნულს, ასე რომ, დარგვრჩა ათს პლუს ნული ან უბრალოდ ათი! ამ პრინციპით შეგვიძლია, გამოვთვალოთ სხვა მაგალითებიც. ეს ასე გამოისახება: 14 არის ათს პლუს ოთხი და შემდეგ ვაკლებთ ორს. ვაკლებთ ორს... ასე რომ, ჩვენ დაგვრჩება ათს პლუს... ოთხს მინუს ორი? რაც არის ორი, სწორედ ეს მივიღეთ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვთქვათ, მივიღეთ ორი. სწორედ ეს ორი. ეს კი უდრის ნულს, სწორედ ამ ნულს. ახლა კი გამოვითვალოთ ბოლო მაგალითი, რას უდრის 14-ს მინუს ექვსი? ჩვენ უნდა გადავხაზოთ 1, 2, 3, 4, შემდეგ ხუთი და ექვსი, თუმცა ახლა ჩვენ უკვე გადავედით ჩვენს ათეულში. ამიტომ, ჩვენ მივიღებთ ერთნიშნა ციფრს. შედეგად დაგვრჩა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ამ მაგალითის პასუხია რვა და ყველა მაგალითი ამოვხსენით.