ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:8:46

უფრო რთული ათწილადების გამოკლების სტრატეგიები მეათედებით