ძირითადი მასალა

2.45x3.6-ის მსგავსი ათწილადების გამრავლება (ქვეშმიწერით)