ძირითადი მასალა

ათწილადებზე გამრავლება, მაგალითად, 4x0.6 (ქვეშმიწერით)