იტვირთება

ვიდეოს აღწერა

ჩასვით ნაკლებობის ან მეტობის ნიშანი, ფრჩხილების ნაცვლად, რომ დავწეროთ სწორი პირობა. მათ უნდათ, რომ გავარკვიოთ 45,675 მეტია თუ ნაკლებია 45,645-ზე. შევხედოთ ამ რიცხვებს. მე დავწერ მათ ერთმანეთის გასწვრივ. პირველი რიცხვი არის 45 მთელი 675 მეათასედი. მეორე რიცხვი არის 45 მთელი 645 მეათასედი. როდესაც უყურებთ ამ ყველაფერს, ერთადერთი ადგილი სადაც ისინი განსხვავდებიან, არის მეასედის ადგილი. გვაქვს 7 მეასედი აქ და 4 მეასედი აქ. ყველაფერი იგივეა, ასე რომ, ეს რიცხვი იქნება მეტი. ეს რიცხვი მეტია 45.645-ზე, ანუ, 645 მეათასედზე. მოდით, დავწერ, რომ დავრწმუნდეთ, ვიცით რასაც ვაკეთებთ. 45 მთელი 675 მეათასედი ანუ, 45,675, უდავოდ მეტია 45,645-ზე, ანუ, 45 მთელი 675 მეათასედი.