ძირითადი მასალა
დაიწყეთ მარტივი ამოცანებით, როგორიცა 0.2 + 0.4 და გადადით უფრო რთულ ამოცანებზე, როგორიცაა 10.3 + 36.75.