ძირითადი მასალა

თემა: უარყოფითი რიცხვები

დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
ისწავლეთ
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილში:
შეამოწმეთ, როგორ გესმით უარყოფითი რიცხვები ამ 16 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

ვისწავლოთ 0–ზე ნაკლებ რიცხვებზე და მათ კავშირზე დადებით რიცხვებთან. შეკრიბეთ, გამოაკლეთ, გაამრავლეთ და გაყავით უარყოფითი რიცხვები.