ძირითადი მასალა

გამრავლება და გაყოფა

დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
შეამოწმეთ, როგორ გესმით გამრავლება და გაყოფა ამ 25 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

ამ თემაში ჩვენ გავამრავლებთ და გავყოფთ მთელ რიცხვებს. ეს თემა იწყება ერთნიშნა გამრავლებითა და გაყოფით და მოიცავს მრავალნიშნა ამოცანებს. ჩვენ გავივლით დაჯგუფებას, ნაშთებსა და ამოცანებს.