ძირითადი მასალა

მიმატება და გამოკლება

დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
ისწავლეთ
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილში:
შეამოწმეთ, როგორ გესმით მიმატება და გამოკლება ამ 32 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

ამ თემაში ჩვენ მივუმატებთ და გამოვაკლებთ მთელ რიცხვებს. ეს თემა იწყება 1+1=2-ით და მოიცავს შეკრებასა და გამოკლებას 1000-ის ფარგლებში. ჩვენ ამოვწურავთ დაჯგუფებას, სესხებასა და ამოცანებს.