ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:12:52

სინუსოიდალური გრაფიკების გარდაქმნა: ვერტიკალური გაჭიმვა & ჰორიზონტალური არეკვლა