ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:59

რაციონალური გამოსახულებების გამარტივება: საერთო ერთწევრი მამრავლი

რაციონალური გამოსახულებების გამარტივება