ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:53

რაციონალური გამოსახულებების გამარტივება: მოპირდაპირე საერთო ორწევრა მამრავლები

რაციონალური გამოსახულებების გამარტივება