ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:0:56

რაციონალური გამოსახულებების გამარტივება

ვიდეოს აღწერა

ამოცანა:გავამარტივოთ გამოსახულება 28ჯერ (b მეექვსე ხარისხად) გაყოფილი შვიდ b–ზე. ეს იგივეა, რაც 28 გაყოფილი შვიდზე, გამრავლებული b ხარისხად ექვსი გავყოთ b-ზე. ასე დავაჯგუფეთ და გვაქვს: b მეექვსე ხარისხში და b რაღაც ხარისხში ამ შემთხვევაში b-სთან ვაფარდებთ, რაც იგივეა, რაც b ხარისხად ერთი, ახლა შეგვიძლია ეს ხარისხების თვისების გამოყენებით გავამარტივოთ. 28/7 მარტივია, რადგან 28 შვიდის ჯერადია. 28 გაყოფილი შვიდზე არის ოთხი. ანუ, ამ ნაწილში ოთხს ვიღებთ. b ხარისხად ექვსი შეფარდებული b ხარისხად ერთზე, იგივე b ხარისხად ექვსს მინუს ერთია. გვაქვს ოთხჯერ b ხარისხად ექვსს მინუს ერთი, ანუ b ხარისხად ხუთი. გამოდის, ჩვენი ამონახსნია ოთხი b ხარისხად ხუთი.