ძირითადი მასალა

გაამარტივეთ რაციონალური გამოსახულებები: საერთო ერთწევრა მამრავლები

რაციონალური გამოსახულებების გამარტივება