ძირითადი მასალა
გაიგეთ, რას ნიშნავს რაციონალური გამოსახულების გამარტივება და როგორია ეს პროცესი!

რაციონალური გამოსახულებების გამარტივება