ძირითადი მასალა
გაიგეთ, რა არის რაციონალური გამოსახულება და მნიშვნელობები, რომლისთვისაც ის არ არის განსაზღვრული.

რაციონალური გამოსახულებების გამარტივება

დავალაგოთ: