ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:56

რაციონალური გამოსახულებების გამრავლება და გაყოფა