თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 6: რაციონალური დამოკიდებულებები

2100 შესაძლო დახელოვნების ქულა
დახელოვნებული
გაწაფული
ნავარჯიშები
დაწყებული
არაა დაწყებული
შუალედური ტესტი
თემის ტესტი

ამ თემის შესახებ

რაციონალური გამოსახულებები წილადებს ჰგავს, მაგრამ მრიცხველში და მნიშვნელში მთელი რიცხვების ნაცვლად ცვლად გამოსახულებებს შეიცავენ! ისწავლეთ, როგორ იმუშავოთ ასეთ გამოსახულებებზე. კერძოდ, გაამარტივოთ, შეკრიბოთ, გამოაკლოთ, გაამრავლოთ და გაყოთ ისინი (თითქმის ისე, როგორც წილადების შემთხვევაში!). შემდეგ, ამოხსენით რამდენიმე რაციონალურგამოსახულებიანი განტოლება და გააანალიზეთ რაციონალური ფუნქციების ქცევა.

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 240 ქულა

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 240 ქულა

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 480 ქულა

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 240 ქულა

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 480 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 2100 ქულა!