ძირითადი მასალა

ფესვიანი დამოკიდებულებები

ივარჯიშეთ
ამოხსენით კვადრატული ფესვის შემცველი განტოლებები (მარტივი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოხსენით კვადრატული ფესვის შემცველი განტოლებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ამ თემაში თქვენ ისწავლით, როგორ ამოხსნათ ფესვის შემცველი განტოლებები გარეშე ამონახსნების გარეშე. ასევე, ისწავლით, ფესვის შემცველ ფუნქციათა გრაფიკის აგებას.