ძირითადი მასალა

ფესვიანი დამოკიდებულებები

ისწავლეთ
შესავალი კვადრატული ფესვის განტოლებებსა და გარეშე ამონახსნებშიკვადრატული ფესვის შემცველი განტოლებების ამოხსნა (მარტივი)შესავალი კვადრატული ფესვის შემცველ განტოლებათა ამოხსნაშიკვადრატული ფესვის შემცველ განტოლებათა ამოხსნაკვადრატული ფესვის განტოლებების ამოხსნა: ერთი ამონახსნიკვადრატული ფესვის განტოლებების ამოხსნა: ორი ამონახსნიკვადრატული ფესვის შემცველი განტოლებების ამოხსნა: არცერთი ამონახსნი
ივარჯიშეთ
ამოხსენით კვადრატული ფესვის შემცველი განტოლებები (მარტივი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებები კვადრატულ ფესვზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ფესვიანი განტოლების გარეშე ამონახსნებიფესვქვეშა განტოლებების გარეშე ამონახსნები (მაგალითი 2)ფესვიანი განტოლების გარეშე ამონახსნები
ივარჯიშეთ
ფესვიანი განტოლების გარეშე ამონახსნებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
კუბური ფესვის შემცველ განტოლებათა ამოხსნა
ისწავლეთ
ფესვიანი განტოლებების განსაზღვრის არე
ისწავლეთ
კვადრატული ფესვის ფუნქციის გარდაქმნაკვადრატული ფესვის ფუნქციების გრაფიკებიკვადრატული ფესვის ფუნქციები და მათი გრაფიკებიფესვქვეშა ფუნქციები და მათი გრაფიკები
ივარჯიშეთ
ფესვქვეშა ფუნქციები და მათი გრაფიკებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ამ თემაში თქვენ ისწავლით, როგორ ამოხსნათ ფესვის შემცველი განტოლებები გარეშე ამონახსნების გარეშე. ასევე, ისწავლით, ფესვის შემცველ ფუნქციათა გრაფიკის აგებას.