ძირითადი მასალა

მოდელირება

ამ თემის შესახებ

ივარჯიშეთ ამოცანებისმოდელირებაში სხვადასხვა ტიპის ფუნქციებისთვის.