ძირითადი მასალა

ამოხსენით შედგენილი ფუნქციები: გრაფიკები და ცხრილები

ფუნქციების შედგენა