ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:7:12

შებრუნებული ფუნქციის პოვნა: კვადრატული