ძირითადი მასალა

ფუნქციების გაერთიანება. შესავალი

გაეცანით ახალი ფუნქციის მისაღებად ფუნქციების შეკრების, გამოკლების, გამრავლებისა და გაყოფის იდეას.
დავალაგოთ: